Zásady ochrany osobných údajov

Gabriela Szaboová - Zara Trend, fyzická osoba (ďalej len Spracovateľ údajov) ukladá údaje výlučne za účelom splnenia objednávky, resp. posielania noviniek. Údaje našich zákazníkov neposkytujeme tretím osobám, výnimkou je spoločnosť logistických služieb, s ktorou sme zaviazaní zmluvou. Spoločnosť je oprávnená používať poskytnuté údaje len za účelom splnenia objednávok. Spracovateľ služieb chráni osobné údaje registrovaných užívateľov. Právnym základom spracovania osobných údajov je bod a) odseku 5. § (1) zákona CXII. z roku 2011.

 

Meno spracovateľa údajov:

  • Gabriela Szaboová - Zara Trend, fyzická osoba

Údaje spracovateľa údajov

  • Sídlo: Dunajská 1492/12, 94603 Kolárovo

  • URL: http://www.ecobaby.sk

  • Emailová adresa: info@ecobaby.sk

  • Telefónne číslo: +421 905 874 879

 

Okruh zainteresovaných osôb: registrovaní užívatelia

Okruh spracovaných údajov: údaje, ktoré poskytli registrovaní užívatelia počas registrácie: meno, emailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa, fakturačná adresa.

Cieľ zhromaždenia údajov: splnenie objednávok, fakturácia, odosielanie noviniek

Doba spracovania údajov: trvá od registrácie až do odvolania / zrušenia

 

Náš logistický partner, ktorý má prístup k osobným údajom:

  • Webshop Support Srl., strada Nagy Pal nr. 15. 540076 Targu Mures, Romania

 

Registrovaný užívateľ môže iniciovať u Spracovateľa údajov:

  • Informovať sa o spracovaní jeho osobných údajov

  • Opravu jeho osobných údajov

  • Zrušenie alebo blokovanie jeho osobných údajov

 

Užívateľ sa pomocou užívateľského mena a hesla, ktoré nám poskytol pri registrácii, môže prihlásiť na webovú stránku nášho internetového obchodu a prezrieť, zmeniť alebo zrušiť svoje vlastné dáta.

Pokiaľ užívateľ odoslal objednávku, k objednávke boli pripojené údaje, ktoré boli platné v momente objednania. Potrebu zmeny alebo zrušenia osobných údajov pripojených k objednávke môže užívateľ vybaviť telefonicky alebo emailom u Spracovateľa údajov. Spracovateľ údajov informuje registrovaného užívateľa o možnosti vybavenia jeho žiadosti písomne, v zrozumiteľnej podobe, v čo najkratšej dobe od podania žiadosti, avšak najneskôr do 10 pracovných dní. Ak Spracovateľ údajov považuje žiadosť registrovaného užívateľa za oprávnenú, okamžite urobí opatrenia v záujme opravy alebo zrušenia osobných údajov užívateľa.

Ak registrovaný užívateľ nie je spokojný s odpoveďou Spracovateľa údajov, svoje právo na ochranu osobných údajov môže uplatniť pred občianskym súdom, ďalej sa môže obrátiť na Národný úrad pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií.

 

Vlastnícke právo informácií

Obsah (obrázkový a textový) našich stránok vlastní ecobaby s.r.o. Obsah a vytvorenie stránok www.ecobaby.sk chránia medzinárodné a slovenské práva. Publikovanie obsahu podlieha povoleniu. Vyhradzujeme si akékoľvek právo ohľadom publikovaného obsahu.

Užívateľ, ktorý sa zaregistruje do nášho internetového obchodu, vyjadrí svoj súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov a považuje ich za akceptované.

blog comments powered by Disqus
Na začiatok stránky