Produkty Menu

Obchodné podmienky internetového obchodu

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.ecobaby.sk.

Vítame vás v internetovom obchode ecobaby.sk, Gabriela Szabóová – Zara Trend. Ak sa chcete stať kupujúcim alebo užívateľom nášho internetového obchodu, prosíme prečítajte si Všeobecné obchodné podmienky a naše služby využite len v prípade, ak súhlasíte s každým bodom uvedeným v obchodných podmienok a zároveň ich považujete za záväzné.

Tento dokument je publikovaný výlučne v elektronickej podobe. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa fungovania internetového obchodu, objednávok, dodacích termínov atď. sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch:

 

Meno prevádzkovateľa: Gabriela Szaboová - Zaratrend

Elektronický kontakt: info@ecobaby.sk

 

Prevádzkové a servisné údaje:

Sídlo: Dunajská 1492/12, 94603 Kolárovo

DIČ: SK1071115870

IČO: 43321968

Gabriela Szabóová – Zara Trend je výlučným majiteľom a prevádzkovateľom webovej stránky a internetového obchodu www.ecobaby.sk

 

Užívateľské podmienky

V internetovom obchode ecobaby.sk (ďalej len Obchod) môže nakupovať každý, kto súhlasí s podmienkami, ktoré sú zhrnuté v tomto obchodnom poriadku. Nakupovanie v Obchode predpokladá zo strany Kupujúceho, že pozná a akceptuje možnosti a hranice internetu, najmä čo sa týka technických výkonov a prípadných chýb. Gabriela Szabóová – Zara Trend ako prevádzkovateľ (ďalej len Prevádzkovateľ) Obchodu v žiadnom prípade nie je zodpovedný na dole uvedené skutočnosti:

 • údaje odoslané alebo prijaté cez internet,

 • akékoľvek prevádzkové chyby na sieti, ktoré prekážajú nakupovanie a normálnemu fungovaniu Prevádzkovateľa,

 • poruchy komunikačných prostriedkov alebo liniek,

 • stratu elektronických listov alebo údajov,

 • nevhodné fungovanie softvérov,

 • programové chyby, abnormálne udalosti alebo následky technických chýb.

 

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli kvôli prihláseniu sa do Obchodu. Za prihlásenie do Obchodu a za nakupovanie v Obchode je zodpovedný výlučne Kupujúci. Kupujúci je povinný zistiť, ako môže chrániť svoj počítač proti zneužitiu.

 

Na našej webovej stránke nájdete Zásady ochrany osobných údajov, Všeobecné obchodné podmienky, informácie o našej firme, všeobecne prospešné informácie a všetky informácie, ktoré sú potrebné k nakupovaniu.

Týmto vás informujeme, že v záujme splnenia zmluvy a neskoršieho dokazovania zmluvných podmienok sú Vaše údaje uložené v našom systéme. Pri spracovaní Vašich údajov postupujeme podľa Zákone o osobných údajoch. Prevádzkovateľ môže zmeniť nákupné podmienky kedykoľvek, môže zmeniť ceny aj termíny. Zmeny nadobúdajú platnosť v momente publikovania na webovej stránke. Prevádzkovateľ môže vyhlásiť objednávku za neplatnú a zrušiť registráciu užívateľa, ktorý v akejkoľvek podobe poruší predpisy. Kupujúci nie je oprávnený na odvolanie sa v tejto veci. Registračný formulár, ktorý je vyplnený chybne alebo nedostatočne, považujeme za neplatný. Prevádzkovateľ nikdy nie je zodpovedný za chybné splnenie zmluvy kvôli chybným údajom Kupujúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, Predávajúci pošle Kupujúcemu oznámenie o očakávanom termíne dodania tovaru.

V prípade akciových tovarov je akcia je platná do termínu, ktorý je uvedený na webovej stránke.

 

Informácie k objednávaniu tovaru z webshopu EcoBaby

Objednávanie tovaru v Obchode je možné elektronickou alebo telefonickou cestou. V elektronickej forme je objednávanie možné kedykoľvek, telefonicky len počas pracovných dní medzi 9:00 a 16:00. Kupujúci sa o našich výrobkoch môže informovať v Obchode aj bez odoslania objednávky. V tomto prípade nie je potrebné zadať žiadne údaje. Výrobky si môžu vybrať aj bez prihlásenia a registrácie, dostanú sa tak do dočasného nákupného košíka, a keď sa Kupujúci zadaním osobných údajov zaregistruje, môže okamžite objednať vybrané produkty. To znamená, že po prihlásení si nemusí znova vybrať dané produkty.

 

Spracovanie objednávok

Spracovanie objednávok sa koná počas pracovných dní od 9:00 do 16:00. Ak ste tovar objednali po uplynutí uvedeného časového intervalu, Vaša objednávka bude spracovaná nasledujúci deň. Obrázky produktov, ktoré sú uvedené na webovej stránke, sa môžu trocha líšiť od toho, aký je tovar v skutočnosti. 

Vyhradzujeme si právo na čiastočné alebo úplne odmietnutie už potvrdených objednávok. K čiastočnému splneniu zmluvy dôjde po dohodnutí s objednávateľom.

 

Spôsoby platby

V prípade dodania kuriérskou službou si naši zákazníci môžu vybrať platbu bankovým prevodom, platbu kartou alebo pri doručení platbu na dobierku. Osobný odber nie je možný.

Ceny pri produktoch sú uvedené vrátane DPH, v súlade so zákonom, avšak neobsahujú prepravné poplatky. Prepravné poplatky nájdete v časti "Koľko stojí doprava?".

 

Prevzatie zásielok

Želaný tovar si objednajte len v tom prípade, ak pri prevzatí zásielky viete zaplatiť poplatky kuriérovi! Kým neuhradíte hodnotu prevzatého tovaru našej firme, oprávneným vlastníkom tovaru je Gabriela Szabóová – Zara Trend. V prípade neprevzatých alebo vrátených tovarov poplatky vrátenia tovaru hradí Objednávateľ, opätovné dodanie zásielky je možné len po predošlom uhradení protihodnoty zásielky.

 

Garancia, záruka a reklamácia

Naše produkty predávame so záručnými podmienkami, ktoré sú v súlade s predpismi Zákona o ochrane spotrebiteľa a ktoré zabezpečujú výrobcovia. Na výrobky BETO platí ročná záruka, začiatkom záruky je deň kúpy. V prípade, že výrobok sa pokazí v priebehu záruky, pri vhodnom používaní, tovar Vám bezplatne vymeníme alebo Vám uhradíme kúpnu cenu. Prepravné poplatky, ktoré vzniknú kvôli záručným problémom, hradí Kupujúci.

Záručná povinnosť zaniká, keď porucha vznikne z nasledujúcich príčin: škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, to môže byť aj nesprávne skladovanie, nevhodné prevádzkovanie, vonkajší zásah, poškodzovanie, nevhodné čistenie produktu. Na Kupujúceho sa vzťahujú záručné práva Občianskeho zákonníka z roku 1959 zákona č. IV. a právneho nariadenia 151/2003. (IX.22). Vybavenie reklamácie sa riadi nariadením 49/2003. (VII.30) GKM.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy a spôsob odstúpenia od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy po objednaní tovaru, pred jeho vyexpedovaním bez akéhokoľvek poplatku. Kupujúci má právo bezpodmienečne odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v priebehu 14 dní od doručenia tovaru. Zámer odstúpiť od zmluvy môže kupujúci oznámiť Predávajúcemu viacerými spôsobmi: telefonicky, cez email alebo písomne. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy považujeme za platný list, ktorý bol podaný na pošte pred uplynutím lehoty. V tomto prípade má Kupujúci vrátiť tovar na adresu ecoBaby s.r.o. Po vrátení tovaru sumu uhradeného tovaru poukážeme späť na bankový účet Kupujúceho v priebehu 3 pracovných dní. Prevádzkovateľ môže žiadať od Kupujúceho uhradenie škody, ktorá vznikla v dôsledku nevhodného používania vráteného tovaru. V súvislosti s právom na odstúpenie od zmluvy považujeme každé ustanovenie Vládneho nariadenia 17/1999. (II.5) ako pre nás platné.

Pri vrátení tovaru bez poškodenia, v kompletnom balení, sa Prevádzkovateľ zaväzuje uhradiť Kupujúcemu celú kúpnu cenu. Rozbalenie a vyskúšanie tovaru nevedie automaticky k strate práva na odstúpenie od zmluvy, ale Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že naša firma nemôže ďalej predávať tovar, ktorý je poškodený alebo ktorého balenie je poškodené. Prevádzkovateľ môže žiadať od Kupujúceho uhradenie škody, ktorá vznikla v dôsledku nevhodného používania tovaru.

 

Platné právne predpisy týkajúce sa záruky a garancie

Pre záručné zodpovednosti Obchodu ako Predávajúceho sú platné predpisy zahrnuté v OZ, vo vládnom nariadení 151/2003. (IX.22) a predpisy zahrnuté v nariadení GKM 49/2003. (VII.30.).

Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie 
Poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99  Bratislava 27 

Webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

 

Spracovanie údajov

Spracovanie údajov je dobrovoľné a zrušenie registrácie je možné kedykoľvek. Zaregistrovaná osoba súhlasí s tým, aby jej Prevádzkovateľ poslal email o novinkách, akciových ponukách a nových produktoch. Prevádzkovateľ so všetkými poskytnutými údajmi zaobchádza dôverne a neposkytuje ich tretím stranám. Výnimkou je prípad, keď ide o dodávateľa Prevádzkovateľa (napr. kuriérska služba pre doručenie zásielky).

Počas prehliadania v internetovom obchode sa zo štatistických dôvodov ukladajú technické informácie (napr. IP adresa, doba návštevy na stránke atď.). Prevádzkovateľ tieto dáta poskytuje úradom len v právne odôvodnených a potvrdených prípadoch. Pre otázky, ktoré nie sú regulované v týchto zmluvných podmienkach, je smerodajné vládne nariadenie 17/19999 (II.5.) Občianskeho zákonníka o zmluvách uzatvorených medzi vzdialenými a nariadenia CVIII.tv. 2001 o otázkach elektronických obchodných služieb ako aj služieb spojených s informačnou spoločnosťou.

 

Google Analytics

Webová stránka Prevádzkovateľa používa webovú analytickú službu Google Analytics od Google,Inc. („Google“). Google Analytics používa „cookies“, textové súbory umiestnené na vašom počítači, ktoré mu pomáhajú v analyzovaní používania webovej stránky. Informácie, ktoré generujú „cookies“ a ktoré sa vzťahujú na používanie webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) budú odoslané orgánom Google v Spojených štátoch amerických, a následne tam budú uložené. Google používa tieto informácie na hodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie reportov o aktivitách na webovej stránke pre Prevádzkovateľov webovej stránky, ako aj na poskytnutie rôznych služieb spojených s aktivitami na webovej stránke a používaním internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, pokiaľ je to nariadené zákonom, alebo ak dané tretie osoby spracúvajú informácie s poverením Google. Google nespája vašu IP-adresu s ďalšími údajmi, ktoré sú vo vlastníctve Google. Vhodným nastavením prehliadača môžete odmietnuť používanie „cookies“, ale upozorňujeme Vás na to, že v takom prípade nebude možné používať všetky funkcie našej webovej stránky.

Používaním webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov hore uvedeným spôsobom a na hore uvedené ciele.

 

Spracovanie údajov na Facebooku

 • Právny základ spracovania údajov: Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na webovej stránke Facebook.com

 • O zdrojoch údajov, ich spracovaní, resp. o spôsobe a právnom základe odovzdania sa môžete informovať na adrese http://www.facebook.com/about/privacy/.

 • Cieľ spracovania údajov: zdieľanie, resp. „lajkovanie“ blogu a jednotlivých obsahových prvkov, článkov, produktov, akcií alebo samotnej webovej stránky na stránke www.facebook.com.

 

Ďalšie nariadenia

Obrázky a texty internetového obchodu tvoria duševný majetok Gabriely Szabóovej – Zara Trend. Ich čiastočné alebo úplné verejné použitie je možné výlučne s písomným splnomocnením spoločnosti Gabriely Szabóovej – Zara Trend. Neoprávnené použitie má právne dôsledky. Prehliadaním stránok internetového obchodu a potvrdením objednávky vyslovíte svoj súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami a princípmi spracovania údajov ecobaby.sk, Gabriela Szabóová – Zara Trend.

Jazykom zmlúv (dokumentov), ktoré vzniknú na našej webovej stránke je slovenčina. Zmluvy uzavreté týmto spôsobom nie sú považované za písomné zmluvy a nebudú podané Prevádzkovateľom.

Dohoda, ktorá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vznikla na základe tohto predpisu, môže zaniknúť v nasledujúcich prípadoch:

 • Užívateľ žiada zrušenie registrácie,

 • Užívateľ je definitívne vykázaný z webovej stránky,

 • ak dôjde k úmrtiu Užívateľa,

 • ak zaniknú služby webovej stránky,

 • nadobudnutím platnosti nového predpisu.

V prípade, že niektoré nariadenie tohto predpisu sa stane neplatným alebo nevykonateľným, nahrádza ho nariadenie, ktoré vyhovuje cieľu neplatného a nevykonateľného nariadenia a vyvoláva podobný ekonomický efekt.

 

Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ a Užívateľ sa v prípade posudzovania právnych sporov, ktoré vzniknú v spojení s touto zmluvou, podriadia kompetencii okresného súdu v Bratislave, alebo – podľa odboru pôsobnosti – mestského súdu v Bratislave. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia akejkoľvek časti služby a akéhohoľvek obsahu svojej webovej stránky.

blog comments powered by Disqus